Inici dels treballs forestals de neteja de franges contra els incendis. 

L’objectiu és millorar la seguretat de persones, habitatges i infraestructures i disminuir el risc de propagació d’incendis.

Les actuacions bàsicament consisteixen en la reducció de la densitat d’arbrat, arranjament de la distància entre capçades; desbrossada d’elements i posterior retirada de troncs i trituració de restes de poda i estassada.