Calendari fiscal per a l’exercici 2024

Es fa públic,pel seu coneixement general, que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2023 s’ha pres l’acord d’aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2024 d’acord amb el següent detall: