L’Institut Castell d’Estela d’Amer commemora el Dia Internacional de la Pau i de la no-violència

Més de 300 alumnes d’ESO de l’Institut Castell d’Estela d’Amer han participat en la jornada del dia internacional de la Pau i de la no-violència. Aquest acte se celebra en commemoració de l’aniversari de la mort del Mahatma Gandhi, líder pacifista que va defensar i va promoure la no-violència. En Dia de la Pau, l’institut d’Amer s’han mostrat com a defensors de la pau i entesa entre persones de diferent procedència i maneres de pensar en una jornada molt enriquidora.

Per l’Institut Castell d’Estela d’Amer és important el Dia de la Pau, per la seva temàtica general de no-violència, resolució de conflictes i convivència, es pot treballar en tots els nivells educatius des d’Educació Secundària Obligatòria fins a Batxillerat. Per això, continuaran fomentant aquests valors durant tots els cursos.

Reportatge de Tv La Selva