Subvenció Pla a l’acció 2022-2023 – Línia 3 Millora eficiència energètica

Amb el suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament ha pogut finançar part de la despesa de la reforma dels tancaments de l’Escola Municipal Gaspar de Queralt, amb un ajut de 15.000,00 €.