Subvenció per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals Next Generation

L’Ajuntament d’Amer ha pogut finançar part de la despesa de la modernització de la il·luminació per a la sostenibilitat del Teatre “El Casal” d’Amer, amb un ajut de 15.225,00 €. Les actuacions s’han basat en la millora de la il·luminació d’escenari, la il·luminació frontal i la projecció de vídeo.