Subvenció obres desconnexio dels recs de la xarxa de clavegueram – Diputació de Girona

Amb el suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament ha pogut finançar part de la despesa de les obres per a la desconnexió dels regs de la xarxa de clavegueram del casc urbà d’Amer, amb un ajut de 50.000,00 €.

S’han desenvolupant les actuacions 1, 3, 4, 5 i 7 del projecte.
Actualment queda pendent d’executar les actuacions 2 i 5, donat que aquestes passen pel mateix carrer on està previst unes obres de millora durant el mes de gener 2023, i es decideix esperar per no obrir dues vegades consecutives el carrer.
L’objecte de les actuacions seran el resultat per tal que l’Agència Catalana de l’Aigua pugui dur a terme el projecte de la depuradora municipal, el qual està en aprovació definitiva i pendent de licitació.