L’Ajuntament posa en marxa una nova web municipal

La nova pàgina web és més visual i compta amb una estructura i uns continguts simplificats i orientats a la ciutadania. El nou entorn es presenta més obert, simple i intuïtiu de cara a facilitar l’accés de la ciutadania als diferents serveis municipals i centralitzar les interaccions amb l’administració a través de l’espai digital, des de qualsevol tipus de dispositiu

L’Ajuntament d’Amer disposa d’una pàgina web renovada, més visual, amb una estructura i continguts simplificats i orientats a la ciutadania. La renovació arriba després d’un llarg projecte en què s’ha refet l’arbre de navegació, el disseny gràfic i la tecnologia sobre la que se sustenta per fer d’aquesta web un espai de referència per a la ciutadania. El nou entorn es presenta més obert, simple i intuïtiu de cara a facilitar l’accés de la ciutadania als diferents serveis municipals i centralitzar les interaccions amb l’administració a través de l’espai digital, des de qualsevol tipus de dispositiu.

La nova web de l’Ajuntament se centra en les persones usuàries i proposa de manera permanent enllaços de referència i un cercador bàsic per accedir de manera directa als continguts d’interès, per bé que, segons cada moment, també oferirà un seguit de continguts destacats per a facilitar-ne l’accés.