Subvenció atorgada del Programa d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III)

Subvenció atorgada per a la instal·lació de 2 punts de recàrrega tipus RÀPIDA (potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW) a l’avinguda Gaudí.
Inversió de 68.877,51 €, subvenció de 55.102, 01 € del Programa d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.
El sector del transport és actualment el major emissor de gasos amb efecte d’hivernacle a Espanya. Això és fonamentalment pel fet que aquest sector és també el major consumidor d’energia, que procedeix en la seva quasi totalitat de combustibles fòssils, derivats del petroli. Aquesta realitat comporta que el transport hagi de ser un sector prioritari en totes les estratègies de «descarbonització» de l’economia, i, en particular, el transport terrestre.
El sector del transport és el responsable del 45,1% del consum d’energia final a Catalunya l’any 2019; el seu consum energètic és de 6.515,9 ktep. Aquest valor és el més elevat de tota la sèrie des de 1990.
En aquest sentit, els productes petrolífers representen gairebé la meitat del consum final (49,8%), en comparació amb l’energia elèctrica i el gas natural que representen el 25,1% i el 20,4%, respectivament, del consum d’energia final.
L’augment del consum d’energia final a Catalunya amb les dades de l’any 2019 és a causa fonamentalment de l’augment del consum de combustibles, que ha experimentat un increment del 14,7% en el període 2014-2019, mentre que el consum d’energia elèctrica ha augmentat un 2,7%. L’increment del consum energètic del sector del transport justifica aquest increment del consum de combustibles, en aquest cas derivats del petroli.
Aquest programa comportarà un benefici derivat de la reducció de les importacions de combustibles fòssils i una millora de la competitivitat de les empreses, que alhora derivarà en la millora de l’eficiència energètica i mediambiental. El programa MOVES III afavorirà la generació d’ocupació i l’activitat econòmica en un context de recuperació econòmica després de la crisi ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, gràcies a les diferents línies d’ajuts.