Principis que guien l’Ajuntament d’Amer en la presència a les xarxes socials

Principis que guien l’Ajuntament en la presència a les xarxes socials

El principal objectiu de l’ús de les xarxes socials per part de l’Ajuntament d’Amer és la creació d’espais cívics entre administració i ciutadania on quedi palesa la qualitat de la relació, l’educació i el diàleg com a exemple de convivència i interacció entre institució i usuaris.

A través de les diferents xarxes socials l’Ajuntament dAmer pretén donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupa en base a les següents premisses:

 • Incrementar la transparència i l’agilitat de la informació de servei per a la ciutadania.
 • Respondre preguntes objectives sobre un tema en concret ajudant a la ciutadania en qüestions relacionades amb l’Ajuntament o la vila que siguin de la seva competència.
 • No respondre qüestions o debats polítics.
 • Potenciar i aproximar a la ciutadania als mecanismes i espais de participació ciutadana.
Tractament de les dades de caràcter personals i drets d’imatge

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Twitter, Instagram i YouTube (i altres xarxes que es puguin incorporar), l’Ajuntament d’Amer no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

L’Ajuntament d’Amer garantirà el dret a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Condicions generals d’ús
 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.
 • No publicar publicitat d’empreses, propaganda o esdeveniments privats de cap tipus.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades.
 • L’Ajuntament d’Amer no s’identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.
 • La ciutadania hi pot fer comentaris de tota mena, sempre que compleixin aquests requisits:

– Són pertinents, és a dir, no s’allunyen del tema tractat.

– No contenen dades de caràcter personal ni informació publicitària.

– Mantenen el respecte i no ofenen ni atempten contra l’honor, la intimitat, la imatge personal i la dignitat de les persones i, en particular, no perjudiquen el desenvolupament físic, mental o moral dels menors.

– No inciten a la violència ni fomenten l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, ideologia, afiliació política, orientació sexual, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància.

– No tenen com a objectiu enganyar, desorientar o estafar la ciutadania.

– No violen cap llei de drets d’autoria i propietat intel•lectual.

– No és contingut promocional o brossa (spam).

 • L’Ajuntament d’Amer es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.
Recomanacions als usuaris/es
 • Revisar i llegir les condicions generals d’ús i la política de privadesa de les xarxes socials en el moment de registrar-se. Cada xarxa té la seva normativa pròpia:

Facebook i Instagram tenen les seves pròpies normes de participació i que també cal respectar. Podeu consultar-les seguint aquest enllaç.

Twitter té les seves pròpies normes de participació i que cal respectar. Podeu consultar-les seguint aquest enllaç. https://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules#

Youtube té les seves pròpies normes de participació i que cal respectar. Podeu consultar-les seguint aquest enllaç.