Visita a les obres de la reforma de l’abastament d’aigua i distribució d’aigua en tram urbà de la urbanització del Solivent

L’alcaldessa, amb els tècnics competents, visita avui les obres contemplades en el projecte constructiu de la reforma de l’abastament d’aigua i distribució d’aigua en tram urbà de la urbanització del Solivent”, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons NextGenerationEU.
Aquestes obres formen part del projecte presentat per l’Ajuntament d’Amer en el marc de la convocatòria Resolució PRE/2115/2022, de 28 de juny (DOGC 8704, de 7.7.2022): Renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa. Next Generation UE. PRTR, Component 5, Inversió 1. Subvencions finançades pels fons europeus, en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), a la Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, per la millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua de la urbanització de Solivent al municipi d’Amer, el qual engloba dos projectes:

Projecte constructiu de la reforma de l’abastament i distribució d’aigua en tram urbà de la urbanització del Solivent d’Amer
· Tècnic redactor: Óscar Soria García
· Objecte i finalitat: Realitzar les actuacions de renovació de les canonades
d’impulsió i distribució de la xarxa d’aigua potable de la urbanització Solivent
d’Amer.
· Pressupost general per contracte: 670.349,68 € (IVA inclòs).
· Termini d’execució: 6 mesos

Projecte d’Actuació Específica (PAE) de la reforma de l’abastament i distribució d’aigua en tram rústic de la urbanització del Solivent d’Amer
· Tècnic redactor: Óscar Soria García
· Objecte i finalitat: L’objectiu és la realització de les obres necessàries per realitzar les actuacions de renovació de les canonades de distribució i abastament de la xarxa d’aigua potable de la urbanització Solivent d’Amer situades en sòl rústic i la construcció d’un nou dipòsit.
· Pressupost general per contracte: 464.691,39 € (IVA inclòs).
· Termini d’execució: 8 mesos