Subvencions rebudes de fons europeus

L’Ajuntament d’Amer treballa per poder optar a totes les subvencions possibles dins els fons europeus Next Generation EU. En aquesta pàgina, detallem els projectes que han rebut finançament:

Resolució de concessió d’ajuda a l’entitat AJUNTAMENT D’AMER, amb NIF P1700700F, en el context del Reial Decret 692/2021, de 3 d’agost, pel qual es regula la concessió directa d’ajudes per a inversions en projectes singulars locals d’energia neta en municipis amb reptes demogràfics (PROGRAMA DUS 5000), en el marc del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Descripció del Projecte: El projecte consisteix en la millora de la mobilitat sostenible i l’accessibilitat universal en diverses localitzacions del municipi d’Amer a la província de Girona. El projecte també contempla la renovació de la flota de vehicles municipals mitjançant la substitució per vehicles elèctrics. Concretament, les actuacions consistiran en:

• Renovació d’un vehicle de la flota del servei públic mitjançant l’adquisició d’1 unitat de neteja elèctrica Dulevo 200 Quattro D.Zero Plus o equivalent.

• Redacció d’un Pla de Mobilitat Sostenible (PMUS) d’acord amb la “Guia metodològica per a la implantació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible de l’IDAE”.

• Connexió mitjançant carril bici del nucli urbà d’Amer amb el veïnat de Santa Brígida.

• Connexió mitjançant carril bici del nucli urbà d’Amer amb el polígon industrial El Rieral.

Amb aquestes actuacions, es reduirà el consum anual d’energia de 296.061 kWh a 243.140 kWh i s’aconseguirà un estalvi energètic estimat del 18%.

Ajuda concedida per un import màxim de 1.165.720,74 €. L’import admès de la inversió total, cost elegible i cost subvencionable és de 1.371.436,19 €, i l’import admès de l’ajuda, corresponent al 85% del cost subvencionable anterior, és de 1.165.720,74 €.

 


Resolució de concessió d’ajuda a l’entitat AJUNTAMENT D’AMER, amb NIF P1700700F, en el context del Reial Decret 692/2021, de 3 d’agost, pel qual es regula la concessió directa d’ajudes per a inversions en projectes singulars locals d’energia neta en municipis amb reptes demogràfics (PROGRAMA DUS 5000), en el marc del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Títol del Projecte: Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum col·lectiu a l’equipament Can Boles i per a autoconsum individual a l’equipament del Centre de Jubilats al municipi d’Amer. El projecte consisteix en dues instal·lacions solars fotovoltaiques:

• Can Boles d’Amer: modalitat d’autoconsum col·lectiu amb compensació d’excedents, subministrant als següents edificis: Can Boles, Espai Polivalent, Ajuntament, Edifici Estació, Museu, Teatre, Guarderia i Institut Castell Estela. La potència elèctrica de la instal·lació serà de 14,4 kW i la seva producció anual estimada serà de 20.580 kWh.

• Centre de Jubilats d’Amer: modalitat d’autoconsum individual amb compensació d’excedents. La potència elèctrica de la instal·lació serà de 8,4 kW i la seva producció anual estimada serà de 11.779 kWh.

Ajuda concedida per un import màxim de 25.794,77 €. Inversió total del projecte: 45.136,16 €.

 


AJUTS  PER A LA MODERNITZACIÓ I LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE LES INFRAESTRUCTURES D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION UE

Modernització de la il·luminació per a la sostenibilitat del teatre “El Casal” d’Amer.

Ajuda concedida 15.225,00 €

 


Ajuts per a la Rehabilitació d’Edificis de Titularitat Pública

Ajuda concedida 82.650,00 €


Concessió de subvencions a projectes per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU, del procediment convocat mitjançant la Resolució PRE/2115/2022, de 28 de juny (DOGC 8704, de 7.7.2022), Component 5, Inversió 1 del PRTR

Millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua de la urbanització de Solivent.

Ajuda Concedida 500.000 €. Inversió total del projecte 773.361,25 €


Subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l’impuls i foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya.

Reforma interior de l’Ajuntament d’Amer per millora de l’accessibilitat 2022

Ajuda concedida 2.500 €. Total inversió 4.215,24 €

Reforma interior de l’Ajuntament d’Amer per millora de l’accessibilitat 2023

Ajuda concedida 40.000,00 €. Total inversió 177.805,20 €


Ajuts per al Suport de l’Activitat Comercial en Zones Rurals – Convocatòria 2023

Títol de l’actuació: Amer, cap a un nou model comercial: transformació digital i ecològica, millora de l’accessibilitat i foment del relleu generacional.

Ajuda concedida 243,099.33 €. Inversió total 243,099.33 €