Sol·licituds d’ajut de menjador i/o transport escolar per al curs 2022-2023

LA DATA LÍMIT PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD ÉS EL DIA 10 DE JUNY (Alumnes de P-3, fins el 15 de juliol)

COM HO PODEU FER?

Opció 1 – De forma telemàtica, amb certificat electrònic (*)

Descarregueu el formulari de sol·licitud, ompliu-lo i signeu-lo digitalment.
Obriu el procediment d’instància genèrica a la Seu Electrònica del Consell Comarcal de la Selva, adjunteu-hi el formulari i transmeteu-lo via instància electrònica.

(*) Per fer-ho, cal disposar del certificat electrònic (idCAT, eDNI, FNMT). Sistema no vàlid per a IdCAT mòbil.

 

Opció 2 – De forma telemàtica, amb IdCAT Mòbil (*)

Descarregueu i ompliu el formulari de sol·licitud
Obriu el procediment d’instància genèrica a la Seu Electrònica del Consell Comarcal de la Selva, adjunteu-hi el formulari i transmeteu-lo via instància electrònica.

(*)Podeu obtenir l’IdCAT mòbil a través del següent enllaç https://idcatmobil.seu.cat/

 

Opció 3 – De forma presencial

Consulteu al quadre adjunt el lloc de presentació de sol·licituds de la vostra escola.
També podeu presentar el formulari en format paper al registre d’entrada de qualsevol de les administracions públiques de la comarca o per correu postal administratiu.

En cas de dubtes, podeu posar-vos en contacte amb el Consell Comarcal de la Selva, enviant un correu electrònic a educacio@selva.cat, o al telèfon 972 84 21 61 (opció núm. 6)

https://educacio.selva.cat/ajuts-beques.php