Edictes

Exercici: 2024 Bop: 91-0 Edicte: 3893 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament d'Amer i el Consell Comarcal de la Selva en matèria de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals (Exp. 2023/14980B)
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3939 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de la modificació 1/2024 de la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Amer
Exercici: 2024 Bop: 88-0 Edicte: 3951 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació provisional d'establiment dels preus públics per al casal municipal d'estiu
Exercici: 2024 Bop: 88-0 Edicte: 3727 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 3SC 01/2024 i 3CE 01/2024
Exercici: 2024 Bop: 87-0 Edicte: 3826 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de l'establiment del servei públic de recàrrega de vehicles elèctrics d'Amer
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3811 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2868 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Acceptació i aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Amer de formalització de l'encàrrec de gestió per l'assistència i assessorament en enginyeria (Exp. 2024/146P)
Exercici: 2024 Bop: 70-0 Edicte: 2996 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva del Projecte executiu per a instal·lació fotovoltaica de 7,3 KWP a la coberta de la Llar de jubilats d'Amer i del projecte executiu per a instal·lació fotovoltaica de 14,4 KWP a la coberta de l'edifici Can Boles d'Amer
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2802 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Acceptació i aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Amer de formalització de l'encàrrec de gestió per l'assistència i assessorament en arquitectura i urbanisme (Exp. 2024/145F)
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2263 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació inicial del projecte executiu per a la millora de la zona d'aparcament d'autocaravanes d'Amer