Edictes

Exercici: 2024 Bop: 41-0 Edicte: 1462 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovaci贸 del padr贸 de la taxa del mercat setmanal 2024
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1253 AJUNTAMENT D'AMER - Convocat貌ria per a l'elecci贸 dels c脿rrecs de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1080 AJUNTAMENT D'AMER - Establiment de preus publics pels tiquets del Dijous Llarder 2024
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1006 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovaci贸 de la massa salarial del personal laboral 2024
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1004 AJUNTAMENT D'AMER - Dotaci贸 m脿xima de llocs de treball reservats a personal eventual a 31 de desembre de 2023
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 887 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovaci贸 inicial del Projecte constructiu per a la connexi贸 mitjan莽ant carril bici del nucli d'Amer amb el pol铆gon industrial El Rieral i Projecte constructiu per a la connexi贸 mitjan莽ant carril bici del nucli d'Amer amb el ve茂nat de Santa Br铆gida
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 883 AJUNTAMENT D'AMER - Avocaci贸 de compet猫ncies de la Junta de Govern Local al Ple i delegaci贸 del Ple a l'Alcaldia-Presid猫ncia per a la tramitaci贸 de diversos expedients de contractaci贸
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 658 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria del procediment de selecci贸, per concurs oposici贸, per cobrir una pla莽a en r猫gim funcionarial de l'escala d'administraci贸 especial, subescala t猫cnica, classe auxiliar, subgrup C1 i constituci贸 de borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 10-0 Edicte: 99 AJUNTAMENT D'AMER - Informaci贸 p煤blica del Projecte d'Actuaci贸 Espec铆fica (PAE) per a la connexi贸 mitjan莽ant carril bici del nucli d'Amer amb el ve茂nat de Santa Br铆gida
Exercici: 2024 Bop: 6-0 Edicte: 11427 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 del Reglament org脿nic municipal