Deixalleria

La recollida de trastos vells voluminosos cal poder sol·licitar-ho amb una instància personalment a l’ajuntament o través de la pàgina web.