PECT Girona, Patrimoni Actiu

Inici del projecte de recuperació de les naus de l’antiga estació del Carrilet a Amer amb les TIC com a eina de dinamització turística, gràcies als Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i al suport de la Generalitat.

L’Ajuntament d’Amer ha resultat beneficiari d’una subvenció de 191.956,46€ amb la finalitat de dur a terme un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), que consisteix en la recuperació de les naus de l’antiga estació del Carrilet a Amer utilitzant les TIC com a eina de dinamització turística, amb finançament de fons europeus.

El projecte consistirà en consolidar la zona de l’antiga estació d’Amer com a centre d’estada, allotjament i serveis de la Via Verda propiciant que els usuaris coneguin i utilitzin els recursos i serveis del municipi, gràcies a les TIC i, d’aquesta manera, millori la situació actual, en la que habitualment els usuaris son només de pas.

El cost total previst ascendeix als 300.029,75€, dels quals la Generalitat n’assumeix  127.970,97€ amb fons FEDER, la Diputació de Girona 63.985,49€ i l’Ajuntament els 108.073,29€ restants.

La proposta del projecte va ser presentada a la Diputació de Girona, la qual s’encarrega de la coordinació dels diferents projectes de cada una de les entitats sòcies. Aquestes son: la Universitat de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, els Ajuntaments de Roses, d’Amer, d’Anglès i de Sant Joan de les Abadesses, la Unió Intersectorial d’Empresaris del Ripollès i l’associació GRETA.

Aquest projecte està englobat dins del programa “Girona, patrimoni actiu”, que pretén recuperar, protegir, conservar i valoritzar el patrimoni arquitectònic, cultural, històric, immaterial i natural, en desús, de la demarcació de Girona, a través de la generació de valor econòmic, social, cultural, turístic i de coneixement amb un fort component innovador. Per a més informació es pot consultar el següent link de la web de la Diputació de Girona:  https://www.ddgi.cat/web/servei/7567/girona–patrimoni-actiu

Pel que respecte a Amer, la problemàtica erradica en el fet que els fluxos turístics no es disseminen pel municipi, tot i disposar de nombrosos recursos culturals, rutes, serveis i activitats. És per això que l’objectiu de l’operació és invertir en la implantació d’un ecosistema integrat d’innovació tecnològica per autogestionar i distribuir així els fluxos turístics del municipi de forma més sostenible i eficient.

A partir de la instal·lació estratègica en l’espai de recursos tecnològics com la gamificació es pretén convertir el municipi en una prova pilot d’un nou model de gestió de turisme extrapolable a altres destinacions amb idiosincràsies similars. Aquest model de gestió ha de permetre redistribuir els turistes pels diferents punts del municipi, propiciant així el coneixement del patrimoni i el consum de serveis locals, amb l’objectiu últim de revitalitzar l’economia.

Les diferents actuacions i tasques a desenvolupar en aquest projecte son:

 • La recuperació dels coberts de les naus del ferrocarril, és a dir, recuperar l’antic magatzem de l’estació de ferrocarril convertint-lo així en una infraestructura complementària i necessària pels usuaris de la Via Verda. A les primeres imatges podem veure com eren abans les naus, el magatzem i els tallers de l’estació d’Amer i en les últimes com estan aquestes instal·lacions a dia d’avui.

 • La implantació de noves tecnologies d’informació al visitant, a través de:
  • La instal·lació de la nova patent de mobiliari urbà de suport selfie anomenada “Take Your Selfie”. Es tracta d’un suport urbà que permet dirigir la imatge que projecta a l’exterior el municipi a través de selfies i fotos pujades a les xarxes socials.
  • La gamificació personalitzada al municipi, millorant d’aquesta manera l’experiència del visitant a través de la tecnologia i creant, al mateix temps, un nou i innovador canal d’informació i comunicació.
  • La instal·lació de Beacons. Es tracta de petits dispositius autònoms que emeten senyals en format digital de forma oberta, permetent així emetre informació útil per als usuaris que estan al voltant.

Els resultats esperats de l’operació principalment son:

 • Millorar la interpretació del patrimoni industrial fins ara en desús.
 • Esdevenir una prova pilot en gestió sostenible dels fluxos turístics extrapolable a altres destinacions.
 • Esdevenir un ecosistema tecnològic entorn el patrimoni ferroviari i la gamificació.
 • Activar l’economia local i la creació de llocs de treball.