Nou calendari porta a porta, inici 7 d’abril

Amerencs i amerenques,

A punt de complir els dos anys amb el Porta a Porta ens hem de felicitar per haver consolidat gairebé el 80% de reciclatge dels residus que recollim amb aquest servei.

Amb I ‘experiència d’aquests primers anys i la nova possibilitat que ens ofereix ‘empresa de recollida NORA S.A d’incorporar un vehicle bicompartimentat al nostre servei municipal, a partir del diumenge 7 d’abril de 2024 introduïm aquesta novetat, que ens permet reduir, de sis a quatre dies setmanals, els dies de presencia del vehicle de recollida al carrer.

El nou servei no modifica el nombre de serveis setmanals de cada fracció, però sí els dies que els hem de treure al carrer, passant a ser: els dimarts recollida doble d’orgànica i cartró, els dijous i diumenges recollida doble d’orgànica i envasos i els divendres, recollida de rebuig, que es manté de forma individual.

Com podeu veure, es tracta d’una millora substancial que repercuteix de forma directe tant en la qualitat de les nostres nits com en la sostenibilitat mediambiental.

Novetat:

* A partir del dimecres 10 d’abril, ampliem la recollida d’oli del mercat setmanal, amb un nou contenidor destinat a les capsules de cafè; atenent que es tracta d’un residu actualment abundant. Recordant-vos però que les càpsules buides van a la fracció dels envasos lleugers.