Jornada de participació ciutadana. Redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

En el marc de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), es va celebrar ahir 17 de Gener, a l’espai Can Boles d’Amer, una jornada de participació ciutadana.

La primera sessió va estar dirigida a comerços i restauració, on van assistir al voltant de 7 representats dels diferents comerços. La sessió es va obrir amb una presentació sobre la diagnosi i seguidament es va deixar un espai per al diàleg i la discussió dels diferents reptes del municipi.

La segona sessió va estar dirigida a tota la ciutadania i hi van assistir 15 persones. La sessió també es va obrir amb una presentació sobre la diagnosi del PMUS i amb l’explicació del taller posterior a la presentació. Una vegada acabada la presentació es va iniciar el taller que constava de 2 dinàmiques: una primera dinàmica on es van proposar actuacions de millora per a cada xarxa de transport (vianants, bicicletes, transport públic, vehicle privat, aparcament i distribució urbana de mercaderies) i una segona dinàmica on es van prioritzar a curt, mig i llarg termini les actuacions sorgides de la primera dinàmica.

Des les dues sessions es van posar de manifest les següents problemàtiques:

  • La necessitat de regular les places d’estacionament limitat per tal fer complir el temps d’estacionament establert (1 hora 30 minuts) i que així pugui haver-hi rotació que afavoreixi al comerç.
  • La necessitat de regular l’aparcament indegut a les voreres.
  • La necessitat de crear un pla de sentits de circulació.