Recaptació

recaptacio-ajuntamentCALENDARI DEL CONTRIBUENT:

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Febrer- Març)
  • Taxes i preus públics (15 Abril al 15 Juny)
  • Impost sobre activitats econòmiques (Juny – Juliol)
  • IBI urbana/rústica (15 Setembre al 15 Novembre)

Horaris recaptació: Últim dijous de cada mes (de 10 a 13:30h)

CONSELL COMARCAL (Recaptació): 972 84 01 78