Convocatòria selecció 2 places d’auxiliar de piscina i constitució borsa treball Programa “Brigada Jove 2024”

Aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció de dues places d’auxiliar de piscina del subgrup C2 i constitució de borsa de treball per executar el Programa “Brigada Jove 2024”

BASES REGULADORES D’UN PROCÉS SELECTIU
Places: 2 places de funcionaris/es interins/es de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, del subgrup C2 adscrites al lloc de treball d’auxiliar de piscina per executar el programa “Brigada Jove 2024” i constitució de borsa de treball.
Expedient: X2024000178
Base 1.- Objecte de la convocatòria
L’objecte de la present convocatòria és la regulació del procediment per a la selecció de dues places d’auxiliar de piscina del subgrup C2 i constitució d’una borsa de treball pel nomenament en règim de funcionaris interins per programa, per a l’execució del Programa “Brigada Jove”, de 2 joves d’edat compresa entre els 18 i 23 anys, per ésser nomenats en règim de funcionaris interins per programa, per a l’execució del Programa Brigada Jove.
Aquest projecte formatiu per a joves de 18 a 23 anys, té com a objectiu augmentar les oportunitats d’accés a una primera experiència laboral a un dels col·lectius amb més dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Aquest projecte combina el treball remunerat amb un mòdul formatiu que pretén afavorir l’adquisició de competències i habilitats per la vida que facilitin al jove relacionar-se des d’una nova posició amb al mercat laboral. Les places aniran destinades a ocupar llocs de treball d’auxiliar de piscina del subgrup C2.
Durant el període de contractació, rebran formació i assessorament sobre les tasques a realitzar i es supervisarà els resultats amb l’objectiu d’assegurar l’aprofitament formatiu del projecte i el creixement personal dels i les joves .

Més informació aquí