Passat, present i futur…

Des del temps immemorials els íbers ja habitaven les muntanyes d’Amer, però no fou fins al 840 que coneixem el poble com a nucli. Als primers temps la vila va tenir un fort creixement, apareixent al s.XII les primeres dades del seu mercat setmanal. I a partir d’aqui moltes han estat les ventures i calamitats que ens han portat fins als temps actuals.