Subvenció Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2022 – Inversions – Diputació de Girona

Amb el suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament d’Amer ha pogut finançar part de la despesa de les inversions provinents de la convocatòria del Fons de Cooperació econòmica i cultural 2022, amb un ajut de 62.524,94 € per les actuacions següents:

– Inversió en el refugi, instal·lant una porta corredissa d’entrada automàtica, amb control d’accés.
– Inversió a l’escola, amb el subministrament i muntatge de 4 veles tensades de forma rectangular, a la zona infantil.
– Inversió per la renovació de l’enllumenat públic per millorar l’eficiència energètica.