Edictes del BOP

Exercici: 2023 Bop: 55-0 Edicte: 1993 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Amer
Exercici: 2023 Bop: 30-0 Edicte: 946 AJUNTAMENT D'AMER - Delegació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 824 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal per a l'any 2023
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 461 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni de delegació de les competències de la potestat inspectora en matèria de gestió de residus municipals i neteja viària entre l'Ajuntament d'Amer i el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2023 Bop: 5-0 Edicte: 12152 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva del projecte d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2023 Bop: 4-0 Edicte: 12056 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de la massa salarial del personal de l'Ajuntament d'Amer per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 1-0 Edicte: 12054 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes subsidiàries d'Amer
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11577 AJUNTAMENT D'AMER - Bases i convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament d'Amer corresponents a l'oferta pública d'ocupació extraordinària de 2022 (estabilització) - Segona fase
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 12011 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11852 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023