Edictes del BOP

Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 461 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni de delegació de les competències de la potestat inspectora en matèria de gestió de residus municipals i neteja viària entre l'Ajuntament d'Amer i el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2023 Bop: 5-0 Edicte: 12152 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva del projecte d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2023 Bop: 4-0 Edicte: 12056 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de la massa salarial del personal de l'Ajuntament d'Amer per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 1-0 Edicte: 12054 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes subsidiàries d'Amer
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11577 AJUNTAMENT D'AMER - Bases i convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament d'Amer corresponents a l'oferta pública d'ocupació extraordinària de 2022 (estabilització) - Segona fase
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 12011 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11852 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11234 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva del Reglament pel qual es crea i es regula el Registre de funcionari/es habilitats/des per assistir els/les ciutadans/es en l'ús dels mitjans electrònics i per expedir còpies autèntiques de l'Ajuntament d'Amer
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 10940 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de les bases i la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament d'Amer corresponents a l'oferta pública d'ocupació extraordinària de 2022 (estabilització) - Primera fase
Exercici: 2022 Bop: 237-0 Edicte: 10835 AJUNTAMENT D'AMER - Nomenament d'una funcionària